zawartość koszyka (pusty)

 

Sklep internetowy Emet-Impex SA, działający pod adresem: www.emetimpex.pl, prowadzony jest przez firmę: Emet-Impex SA, z siedzibą w Katowicach przy ul. Uniwersyteckiej 13 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach pod numerem KRS 0000767662, z kapitałem akcyjnym 4 009 000,00 PLN opłaconym w całości, nr NIP 6310200179, nr Regon 271233040.

 

§1 Postanowienia ogólne

 

 1. Sklep internetowy [zwany dalej „Sklep”] prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu [dalej „Regulamin”].
 2. Informacje na temat swojej oferty Sklep zamieszcza na stronie www.emetimpex.pl.
 3. Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży zawieranej z Klientem.
 4. Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.
 5. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

 

§2 Zamówienia

 

 1. Zamówienia od Klientów przyjmowane są przez stronę: www.emetimpex.pl.
 2. Sprzedaż jest kierowana wyłącznie do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 Kodeksu Cywilnego.
 3. Warunkiem realizacji zamówienia jest podanie danych pozwalających na weryfikację Klienta. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia e-mailem.
 4. Sklep ma prawo odmówić przyjęcia zamówienia gdy zamówienie budzi uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości i rzetelności podanych danych bądź sposobu zapłaty.
 5. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku braku części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia e-mailem i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (np. częściowa realizacja).
 6. Do każdego zamówienia wystawiana jest elektroniczna Faktura VAT.
 7. Klient może wprowadzać zmiany w zamówieniu do momentu przygotowania towaru do wysyłki. Zmiany należy wysłać pod adres sklep@emet-impex.pl
  Zmiany zostaną potwierdzone e-mailem przez pracownika Sklepu.
 8. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz na ich przetwarzanie dla celów realizacji zamówień.
 9. Podanie danych osobowych przez Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia.
 10. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie nieprawdziwych danych osobowych przez Klienta.
 11. Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. "O ochronie danych osobowych" (Dz.U. Nr 133 poz. 883) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.

 

§3 Płatności

 

 1. Wszystkie ceny towarów podawane są w PLN.
 2. Płatności za towar dokonuje się w PLN.
 3. Klient ma do wyboru następujące formy płatności:
  - za pobraniem, zapłata następuje gotówką przy odbiorze towaru, naliczana dodatkowa opłata według cennika firmy kurierskiej.
  - przelewem online (Przelewy24) bądź przelewem tradycyjnym.
 4. Sklep rezerwuje towar w magazynie i wysyłka go na adres wskazany przez Klienta po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym wskazanym na stronie internetowej Sklepu bądź w e-mailu do Klienta.
 5. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, wprowadzania nowych towarów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
 6. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy.
 7. Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.

 

§4 Wysyłka towaru

 

 1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm kurierskich.
 2. Zamówienia za towar znajdujący się na stanie magazynowym są najczęściej realizowane od 1 do 3 dni roboczych od zaksięgowania wpłaty za towar.
 3. Gdy czas realizacji zamówienia przedłuży się ze względów niezależnych od firmy Emet-Impex SA to wówczas Obsługa Sklepu kontaktuje się z Klientem, aby potwierdzić realizację zamówienia i uzgodnić propozycje terminu.
 4. Warunkiem wysyłki jest przesłanie potwierdzenia wpłaty należności, jeśli Klient wybrał przedpłatę jako formę zapłaty.
 5. Czas dostawy to przybliżony termin dostarczenia asortymentu przez wybraną firmę kurierską.
 6. Czas realizacji to przybliżony termin dostarczenia towaru z naszego magazynu do firmy kurierskiej.
 7. Czas realizacji wyszczególniony na karcie produktowej towaru jest czasem przybliżonym, nie gwarantuje dostarczenia towaru w określonym terminie, w celu jego potwierdzenia Klient powinien skontaktować się z Obsługą Sklepu.
 8. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru leżące po stronie firm wysyłkowych.

 

§5 Reklamacje

 

 1. Podstawą przyjęcia reklamacji jest przedstawienie przez Klienta dowodu zakupu towaru (Faktura VAT).
 2. Klientowi przysługuje prawo do zgłoszenia reklamacji w następujących przypadkach:
  - wad fabrycznych,
  - uszkodzeń mechanicznych powstałych w trakcie transportu zgłoszonych kurierowi przy odbiorze,
  - niezgodności towaru z towarem zawartym w zamówieniu.
 3. W przypadku niezgodności towaru z umową Klient powinien odesłać do Sklepu (Emet-Impex SA ul.Marklowicka 7, 44-300 Wodzisław Śląski), reklamowany towar wraz z opisem niezgodności. Koszt wysyłki ponosi Klient. Sklep nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni roboczych od momentu otrzymania przez Sklep zwracanego towaru wraz z opisem niezgodności.
 5. W przypadku, gdy weryfikacja niezgodności wymaga zasięgnięcia opinii producenta towaru, termin reklamacji ulega przedłużeniu o czas uzyskania przez Sklep takiej opinii o czym Klient zostanie poinformowany e-mailem.
 6. W przypadku uznania reklamacji, towar uszkodzony zostanie naprawiony lub wymieniony na inny, pełnowartościowy, a jeśli nie będzie to możliwe (np. z powodu wyczerpania zapasów magazynowych), Sklep zwróci Klientowi równowartość ceny towaru lub zaoferuje mu inne, zamienne, dostępne w Sklepie towary do wyboru.
 7.  

§6 Postanowienia końcowe

 

 1. Informacje znajdujące się na stronie Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składający zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem a Emet-Impex SA i następuje przez wystawienie Faktury VAT.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
 4. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na stronie internetowej Sklepu. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie złożenia Zamówienia przez Klienta.

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki.
zamknij